Adatkezelési tájékoztató

A Bart - Várlak Vendégház Kft. gazdasági társaság a szálláshely szolgáltatást igénybevevői vonatkozásában adatkezelőnek minősül.

A gazdasági társaság, mint adatkezelő elérhetőségei:

·         Székhely: 6760 Kistelek, Tanya 170.

·         Tel.: 62/258-834

·         E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

·         Képviselő: Bartucz Tibor ügyvezető

·         Adatvédelmi tisztviselő: dr. Halász Anna, 6760 Kistelek, Rákóczi u. 45/C, 62/258-834 (101-es mellék)

A szálláshely szolgáltatást igénybevevők következő személyes adatait kezeli a vállalkozás:

-          név, lakóhely, telefonos elérhetőség, e-mail cím, illetve a számlázáshoz szükséges egyéb adatok (adószám).

Ezen fenti személyes adatok adatkezelővel történő közlésének célja:

1.      szálláshely szolgáltatás teljesítése,

2.      ellenérték számlázása, könyvelése céljából, valamint

3.      jogszabályi előírásoknak való megfelelés, abban foglaltak teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítése, valamint szerződéses jogviszony létrehozása céljából történik a személyes adatok kezelése. A jogszabályokban foglaltak alapján eseti jelleggel az érintett személy hozzájáruláson alapul az adatkezelés jogszerűsége, melynél az érintett előzetes hozzájárulásával kerül csak sor a személyes adatai kezelésére, tárolására, stb.

A honlapon elhelyezett foglalási űrlapon szereplő személyes adatok érintett részéről történő megadása az érintett hozzájárulásán alapul, ez esetben az adatkezelés célja a szolgáltatás megrendelése körében a teljesíthetőség vizsgálata.

Személyes adatokat a vállalkozás csak a szükséges ideig tárol, figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a szükségesség megszűnésétől számított 30 napon belül pedig véglegesen törlésre kerülnek.

Az adatok kezelése és védelme az adatvédelmi szabályzat szerint történik.

A személyes adatok körébe tartozó adatokat a vállalkozás csak és kizárólag olyan harmadik személyek részére továbbítja, amely felé közlési kötelezettsége jogszabályon vagy jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítésén alapul. Ettől eltérő esetben pedig az érintett hozzájárulását úgyszintén beszerzi.

A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének úgyszintén feltétele, hogy az arra jogosult személy a vállalkozás számlázásához és kapcsolattartáshoz szükséges adatait közölje, ennek elmaradása esetén a szerződés megkötése, illetve a szolgáltatás teljesítése akadályba ütközik, mely az adatszolgáltatásra köteles fél hibájára visszavezethető oknak minősül.

A személynek az adatokhoz való hozzáférési, helyesbítési, törlési vagy kezelésének korlátozását, tiltakozását az adatkezelőhöz intézett kérelmével igényelheti.

A vállalkozás adatkezelésével kapcsolatosan panaszt tehet, melyet a felügyeleti hatósághoz kell eljuttatnia.

A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834.

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Amennyiben kérdése van az Önre vonatkozó személyes adatok kezelésével kapcsolatban, úgy kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeink bármelyikén!

 

 

 

Bartucz Tibor

Bart-Várlak Vendégház Kft.

ügyvezető